Spirea 7 3317 JP Dordrecht

Het bestuur

Het bestuur vergadert elke maand in het Fidus Muziekcentrum. De vergaderdata staan op de agenda in de hal. Voor de vergadering, van 19.30-20.00 uur, staat de koffie klaar voor wie wil binnen lopen met vragen, opmerkingen en uitwisseling met het bestuur. Vooral nieuwe leden en ouders van (nieuwe) jeugdleden worden aangemoedigd kennis te komen maken met het bestuur (vooraf aanmelden bij secretaris@dpho.nl).

“Wij horen graag wat u bezighoudt, wat goed gaat en wat beter zou kunnen.

Sinds mei 2021 is Sjarlot Kooi voorzitter van het Dordrechts Philharmonisch. Het bestuur bestaat volgens de statuten uit ten minste drie en ten hoogste negen personen. De benoeming vindt plaats door de algemene ledenvergadering. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Hieronder valt ook het uitvoeren van de besluiten van de algemene ledenvergadering. Het bestuur kan teams belasten met bijzondere taken en opdrachten. Naar buiten toe wordt het Dordrechts Philharmonisch vertegenwoordigd door het bestuur.

Ieder jaar worden er tijdens de ALV (Algemene Ledenvergadering) nieuwe bestuursleden gekozen. Ieder bestuurslid heeft één of meerdere portefeuilles in beheer. Daarnaast kan ieder bestuurslid verschillende teams aansturen.

Het bestuur streeft naar een open communicatie om zo dicht mogelijk bij de vereniging te blijven staan. Iedereen wordt dan ook aangespoord om contact met een bestuurder op te nemen indien men vindt dat daar aanleiding toe is.

Zomerflits

We moeten er nog even inkomen om regelmatig nieuwsflitsen te publiceren op de website. Vanaf september gaan we dat beter doen. Vlak voor de zomer

Lees verder...
van het bestuur

Nieuwflitsen

Bestuursleden

Sjarlot Kooi

Voorzitter - algemene zaken en PR
voorzitter@dpho.nl

Peter van Gool

Secretaris - secretariaat, verslaglegging, ledenadministratie en Phileriaan
secretaris@dpho.nl

Simone van der Kraan
Joep van der Winden

Penningmeesters - financiën en boekhouding
penningmeester@dpho.nl

Ron van Dijk

Accomodatie - verhuur, horeca en sponsoring
accomodatie@dpho.nl

Peter Wolf

Muziek - orkesten, instrumenten, programmering
muziek@dpho.nl

Hans Gerritsen

Beheer gebouw

Zakelijke gegevens

IBAN

NL12INGB0001720196
BIC INGBNL2A

BTW-nummer

NL805039478B01

KvK

Rotterdam 40321770

Bestuursondersteuning

Lisa Korevaar

Notulen bestuursvergaderingen

Steven Kransse

Lasthebber financiën
contributie@dpho.nl

Eef hubers

Lasthebber financiële administratie

Leonard Stolk

Lasthebber administratie BUMA Stemra

Peter-Paul Berden

Ledenadministratie ledenadministratie@dpho.nl

Denktank jeugd

Jeugd en jeugdopleidingen
jeugd@dpho.nl