Spirea 7 3317 JP Dordrecht

Eerste nieuwsflits van het bestuur

Het voorjaar komt, hoe heerlijk is dat!

Elk voorjaar worden er door de coördinator van het betreffende orkest en Peter Wolf (bestuurslid muziek) voortgangsgesprekken gehouden met de dirigenten. Deze zijn nu gaande. We zijn blij met de dirigenten die voor de orkesten staan!

Een tweede gesprek met Muziekonderwijscentrum Dubbelsteyn is aanstaande. Veel docenten van deze muziekschool werken ook in het leerorkest, orkesten die kinderen op scholen in Dordrecht muziekles geven, waarbij de hele klas op ‘echte’ instrumenten leert muziek maken. Wordt vervolgd.

We hebben druk overleg met zowel gemeente Dordrecht als met Recklinghausen, omdat de stedenband Dordrecht-Recklinghausen dit jaar 50 jaar bestaat. Dit leidt waarschijnlijk tot een uitwisselingsconcert op zaterdag 28 september 2024. Dan spelen beide jeugdorkesten in Dordrecht. En in 2025 hopelijk in Recklinghausen.

Dinsdag 16 April is er een eerste raadsvergadering over De Cultuurnota 2030 “de kunst van het verbinden”. Hierin wordt het beleid van de gemeente Dordrecht geschetst voor de komende 5 jaar wat betreft de cultuur. 

Maandag 25 maart was er een ALV waar u via de mail de notulen van ontvangen hebt. De nieuwe penningmeesters Simone en Joep zijn zich aan het inwerken en proberen snel met iedereen kennis te maken. Lisa komt 6 mei met de contactpersonen die de socials doen van de orkesten bij elkaar om een plan van aanpak te maken om naar één Phil-pagina te gaan waarop alle orkesten hun nieuws kwijt kunnen.

Voor de jubileumcommissie zijn we nog op zoek naar echt oud ‘materiaal’ over onze vereniging. Wie heeft er nog een oud krantenartikel liggen of iets dergelijks?

Veel succes en plezier bij alle voorjaarsoptredens, er is met liefde en discipline gerepeteerd! 

Andere nieuwsflitsen: