Spirea 7 3317 JP Dordrecht

Op naar de 100!

Door: het jubileumteam: Joan, Esther, Nico en Hemmy

Zoals jullie inmiddels wel weten, vieren we in 2025 ons 100-jarig bestaan. Inmiddels is al een aantal activiteiten opgestart en zijn gesprekken gevoerd met onder meer de gemeente en ook organisatoren van evenementen. Die gesprekken verlopen allemaal positief en zijn nog in een te vroeg stadium om jullie hierover uitgebreid te kunnen informeren. Over een aantal activiteiten die we al in dit jaar opstartten, wordt in deze Phileriaan uitvoerig stil gestaan. Een aantal andere activiteiten, zoals het samenstellen van een jubileummagazine, vindt meer op de achtergrond plaats. In de tussentijd zijn we nog een aantal andere activiteiten aan het opzetten. Een van die activiteiten is het maken van nieuwe portret- en orkestfoto’s die we willen gebruiken voor de promotie van activiteiten in 2025. Natuurlijk kunnen we deze dan bijvoorbeeld ook gebruiken in ons jubileummagazine. Ondanks het feit dat we de afgelopen jaren al wat geld hebben gereserveerd voor ons eeuwfeest, kunnen we niet alle plannen uit die reservering bekostigen. Vandaar dat we werken aan een ‘Club van 100’, en ook aan de verkoop van speciaal gebottelde ‘PhilWijn’. Verder hopen we samen met jullie tijdens de muziekmarathon geld binnen te halen om iets bijzonders te kunnen doen voor onze mooie club. Wat precies? Daarover zullen we jullie zo snel mogelijk informeren. Inmiddels zijn er al aardig wat leden (in)direct betrokken bij de activiteiten die samenhangen met ons jubileumjaar. Maar… we kunnen natuurlijk nog meer hulp gebruiken. Veel handen maken immers licht werk. Kun en wil je helpen bij de voorbereiding of uitvoering van een activiteit? Laat het ons dan even weten.

Deel dit concert:

Andere concerten: